เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา งาน ITA ได้เชิญบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ดูแลระบบเว็บไซต์ และบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ บุคลากรกองบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมหารือ กำกับติดตาม การปรับปรุงเว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับการรายงานข้อมูล ITA ปปช. เพื่อขับเคลื่อนกลไกด้านการเผยเเพร่ข้อมูลในประเด็นต่างๆ ให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ โดยจัดประชุม ณ ห้องประชุมงานมาตรฐานการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 31

Loading