กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O4 O11 O12 O13 O19 O20 O21 O22 และ O41 วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมงานมาตรฐานการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 31 โดยมีรผู้อำนวยการกองนโยบาย และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานแผน และพัสดุเข้าร่วมจำนวน 3 คน เพื่อตรวจสอบติดตามการเผยแพร่ข้อมูล และแลกเปลี่ยนแนวทาง การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามองค์ประกอบการเปิดเผยข้อมูล

 52 total views,  3 views today