กิจกรรรมการบริการให้คำปรึกษาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อรับการประเมิน ITA 2566 ในข้อ O14 O15 O23 O24 O25 O26 O39 O40 และ O41 วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมงานมาตรฐานการศึกษา ชั้น 5 อาคาร 31 โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และบุคลากรงานบุคคลเข้าร่วมจำนวน 9 คน เพื่อตรวจสอบติดตามการเผยแพร่ข้อมูล และแลกเปลี่ยนแนวทาง การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามองค์ประกอบการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวโดย : ณัฐปภัสร์    ภาพ : QDStaff

 73 total views,  2 views today