รายงานผลการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [13.31...
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab Download [427.72...