รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ม.ราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2566(รอบ6เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ม.ราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2566(รอบ6เดือน)

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab...
รายงานผลการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab...