โครงสร้างหน่วยงาน

 O1.โครงสร้างหน่วยงาน / by admin_itasrru / 44 views

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สามารถเข้าถึงได้จาก https://www.srru.ac.th/home หน้าแรก จากนั้นเลือกเมนู เกี่ยวกับ ไปที่เมนูการบริหาร คลิกเลือกที่เมนูโครงสร้างการบริหารงาน

  • Listing ID: 4651
Contact details

สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยตรงได้ที่ https://www.srru.ac.th/about/structure