แผนยุทธศาสตร์/แผนการดำเนินงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 O4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน / by admin_itasrru / 23 views

หมายเหตุ: เข้าถึงข้อมูลได้จาก เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://www.srru.ac.th/home –> เกี่ยวกับ –> มหาวิทยาลัย –> ยุทธศาสตร์ และ เข้าถึงได้จากเว็บไซต์กองนโยบายและแผน

  • Listing ID: 5005