ข้อมูลผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 O2.ข้อมูลผู้บริหาร / by admin_itasrru / 30 views

เข้าถึงได้จาก เว็บไซต์ https://www.srru.ac.th/home จากนั้นไปที่เมนู เกี่ยวกับ เลือกเมนูการบริหาร คลิ๊กเลือก ผู้บริหาร คลิ๊กใต้ภาพจะปรากกข้อมูลอีเมลล์และเบอร์โทรติดต่อ

  • Listing ID: 4654
Contact details

สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยตรงได้ที่ https://www.srru.ac.th/about/executive