ช่องทาง : โต้ตอบ Messenger Live Chat หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย

 O8.Q & A / by admin_itasrru / 17 views

หมายเหตุ: เข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่หน้าแรก มุมล่างขวา คลิกไอคอนรูป Chat Messenger  ส่วน เมนู Q & A สามารถคลิกที่แถบเมนูหลักส่วนบน ติดต่อสอบถาม/คำถามที่พบบ่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | Surindra Rajabhat University (srru.ac.th)

  • Listing ID: 5046